VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de huidige markt voor een appartement te verhuren of in gebruik te geven.

De VvE kan op basis van art. 5:128 BW verlangen van de eigenaar en huurder/gebruiker dat een getekende gebruikersverklaring wordt overgelegd, zodat bekend is wie in het appartement woont. De huurder/gebruiker verklaart hiermee dat hij zich aan de voor de eigenaars geldende regels zal houden. Hierover is aanvullende regelgeving te vinden in de verschillende Modelreglementen, zie bijvoorbeeld art. 35 van Modelreglement 2006.

Een regeling uit de Modelreglementen waar in de praktijk nog weinig gebruik van wordt gemaakt is de borgstelling. Zie bijvoorbeeld art. 36 Modelreglement 2006. Wanneer een eigenaar van het appartementsrecht de (voorschot-)bijdragen niet aan de VvE voldoet, kan de VvE zich wenden tot de huurder/gebruiker. De VvE kan van de huurder/gebruiker te allen tijde verlangen dat hij zich jegens de VvE als borg verbindt voor de eigenaar, voor wat betreft hetgeen de eigenaar aan de VvE verschuldigd is of zal worden.

De borgstelling door de huurder/gebruiker kan echter alleen per toekomstige datum. Ook is borgstelling pas mogelijk nadat (het bestuur van) de VvE per aangetekende brief aan de huurder/gebruiker meedeelt dat de VvE van deze bevoegdheid gebruik gaat maken. De borgstelling kan maandelijks nooit hoger zijn dan de door de huurder/gebruiker aan de eigenaar verschuldigde huurpenningen of gebruikersvergoedingen.

Met de borgstelling heeft de VvE dus een extra verhaalsmogelijkheid in het geval een eigenaar zijn (voorschot)bijdragen niet voldoet.

Bron: Rijssenbeek Advocaten 

Meer nieuws

Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

VvE (assistent) relatiebeheerder is waarschijnlijk niet direct het beroep waar je tijdens je middelbare schoolopleiding (MBO of HBO) aan gedacht hebt?

05-08-2021 | Lees meer over Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

25-06-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling…

23-06-2021 | Lees meer over Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een eigenaar de (voorschot-)bijdragen niet langer aan de VvE voldoet.

10-06-2021 | Lees meer over De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

31-05-2021 | Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE