VvE-besluit kan leiden tot schadevergoeding

Het vergaderseizoen komt er aan en dat betekent dat er weer besluiten worden genomen door de VvE.Het vergaderseizoen komt er aan en dat betekent dat er weer besluiten worden genomen door de VvE. Een besluit kan tot gevolg hebben dat ofwel de toegang tot ofwel het gebruik van een privégedeelte nodig is. De desbetreffende eigenaar of gebruiker is verplicht hiertoe zijn toestemming en medewerking te verlenen. Maar heeft de eigenaar een grondslag voor het in rekening brengen van eventuele (gevolg)schade?

Op grond van artikel 28 derde lid Modelreglement 2006 (art. 18 lid 3 MR 1992, art. 17 lid 3 MR 1983, art. 10 lid 3 MR 1973) geldt dat indien voor het verrichten van een handeling met betrekking tot de gemeenschappelijke gedeelten of zaken, de toegang tot of het gebruik van een privégedeelte naar het oordeel van het bestuur noodzakelijk is, iedere desbetreffende eigenaar en gebruiker verplicht is hiertoe zijn medewerking te verlenen. Eventuele schade die hieruit voortvloeit wordt door de eigenaar van het andere appartementsrecht respectievelijk de VvE vergoed.

Dat betekent enerzijds dat zorgvuldigheid van de VvE bij een dergelijk besluit is geboden want de modelreglementen bieden een duidelijke grondslag. Anderzijds is niet alle schade die ontstaat automatisch gevolgschade.
Onlangs speelde bij de rechtbank Amsterdam onder andere de vraag of de schade die bij een appartementseigenaar was ontstaan het gevolg was van de uitvoering van het VvE-besluit. In dit geval bleef de eigenaar met lege handen achter. In deze kwestie was in opdracht van de VvE een onderzoek naar funderings- en vochtproblemen van het gebouw uitgevoerd. Geconstateerd werd dat de problemen zich bevonden in het souterrain, zijnde het privégedeelte van één van de drie eigenaars van het gebouw. Deze problematiek kon worden opgelost door ofwel een summier of een uitvoerig funderingsherstel. Er komt een overeenkomst tussen de eigenaars tot stand inhoudende dat de VvE een bedrag ter beschikking stelt aan de appartementseigenaar zodat hij zelf het funderingsherstel kan laten uitvoeren. De eigenaar kiest voor een uitvoerig funderingsherstel en stelt de VvE aansprakelijk voor de hoger uitgevallen kosten.

Vervolgens ontstaat een geschil waarbij onder meer de discussie speelt welk besluit is genomen en wat de exacte inhoud daarvan is. De conclusie is dat het besluit zo moet worden begrepen dat bedoeld was alléén het funderingsherstel onder verantwoordelijkheid van de VvE uit te voeren. De toepassing van het MR leidt ertoe dat alleen de schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van het privégedeelte door de VvE moet worden vergoed. De rechter geeft een beperkte uitleg aan deze bepaling en concludeert dat er in die zin geen schade is omdat het funderingsherstel op minder ingrijpende wijze had kunnen plaatsvinden dan waartoe de eigenaar is overgegaan.

Kort en goed komt het erop neer dat een VvE er in ieder geval goed aan doet om duidelijk te zijn over de inhoud van een besluit tot het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de toegang tot of het gebruik van een privégedeelte nodig is. Daarnaast is het praktischer dat de VvE zelf de regie houdt.

Bron: Rijssenbeek Advocaten 

Meer nieuws

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen.

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) aangenomen.

24-04-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen.

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. 

17-02-2020 | Lees meer over Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

VvE-besluit kan leiden tot schadevergoeding

Het vergaderseizoen komt er aan en dat betekent dat er weer besluiten worden genomen door de VvE. Een besluit kan tot gevolg hebben…

10-02-2020 | Lees meer over VvE-besluit kan leiden tot schadevergoeding