Vrije advocaat keuze VvE

Veel VvE’s hebben een rechtsbijstandsverzekering. Wanneer sprake is van een geschil dat onder de dekking van de verzekering valt, heeft een VvE op grond van de polisvoorwaarden recht op ‘vrije advocaatkeuze’, waarbij de kosten (tot de maximaal overeengekomen dekking) voor rekening van de rechtsbijstandsverzekering komen. Wat betekent dit nu precies en wanneer ontstaat dit recht?

Gerechtelijke procedure:
De VvE heeft in ieder geval het recht op vrije advocaatkeuze in het geval zij partij is in een gerechtelijke procedure. Ofwel omdat de VvE zelf een gerechtelijke procedure begint, ofwel omdat de VvE in een gerechtelijke procedure wordt betrokken. Vaak geldt een beperkte dekking van de advocaatkosten in het geval sprake is van een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter. Denk aan een vernietigings- of vervangende machtigingsprocedure. Dit, omdat in dat geval geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat nodig is. De ervaring leert dat de advocaatkosten in die gevallen vrijwel nooit de maximale dekking overschrijden. In het geval van een procedure bij de rechtbank geldt een hogere dekking van de advocaatkosten. Zowel in kantonprocedures als in rechtbankprocedures heeft de VvE recht op vrije advocaatkeuze.

Geschillenregeling:
De VvE heeft ook recht op vrije advocaatkeuze op het moment dat zij het niet eens is met het door de verzekeraar ingenomen juridische standpunt in een kwestie. Dan kan een beroep worden gedaan op de ‘geschillenregeling’. De VvE kan dan een advocaat kiezen die een second opinion geeft. Mocht de VvE vervolgens gelijk krijgen, kan zij op kosten van de verzekeraar een advocaat aanwijzen die de belangen van de VvE verder behartigt. Dit is (meestal) niet de advocaat die een second opinion heeft gegeven.

Belangenverstrengeling:
In het geval zowel de VvE als een tegenpartij bij eenzelfde verzekeraar zijn verzekerd, heeft de VvE het recht haar belangen te laten behartigen door een door haar aan te wijzen advocaat. Daarvoor is niet nodig dat sprake is van een gerechtelijke procedure.

Vrije keuze:
Veel verzekeraars werken samen met advocatenkantoren en zullen daarnaar verwijzen. De VvE heeft echter te allen tijde het recht te bepalen door wie zij haar belangen laat behartigen indien op basis van de polisvoorwaarden sprake is van vrije advocaatkeuze. Er is dus letterlijk sprake van vrije advocaatkeuze.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen.

Op 21 april heeft de Eerste Kamer de spoedwet (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) aangenomen.

24-04-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aangenomen.

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. 

17-02-2020 | Lees meer over Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

VvE-besluit kan leiden tot schadevergoeding

Het vergaderseizoen komt er aan en dat betekent dat er weer besluiten worden genomen door de VvE. Een besluit kan tot gevolg hebben…

10-02-2020 | Lees meer over VvE-besluit kan leiden tot schadevergoeding