Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen is in de privégedeelten? Hierover heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden recentelijk geoordeeld. Wat was er aan de hand?

Het appartementencomplex in onderhavige kwestie bestaat uit vier appartementsrechten. In twee van de appartementen is waterschade ontstaan. Daarnaast hebben de twee eigenaren vermogensschade (huurderving) geleden als gevolg van de waterschade.

Vast staat dat de waterschade het gevolg is van een gebrek in de dakgoot van het naastgelegen pand. Als gevolg van het gebrek aan de dakgoot slaat water door de gemeenschappelijke buitenmuren, de privégedeelten van de eigenaren in. In de gerechtelijke procedure vorderde de VvE – namens de twee individuele eigenaren - vergoeding van de schade van de eigenaar van het naastgelegen pand.

Op grond van artikel 5:126 lid 1 BW is de VvE slechts belast met het beheer en onderhoud van het appartementencomplex. Blijkens artikel 5:126 lid 5 BW kan de VvE binnen de grenzen van haar bevoegdheid de gezamenlijke eigenaren in en buiten rechte vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE geldt echter slechts voor het beheer van de gemeenschap, met uitzondering van de privégedeelten.

Omdat de waterschade had plaatsgevonden in de privégedeelten van de twee eigenaren en de VvE niet (althans niet op de juiste wijze) door de betreffende eigenaren was gemachtigd en de vordering tot schadevergoeding niet door de eigenaren aan de VvE was overgedragen, was het Hof van oordeel dat de VvE in deze kwestie geen grondslag voor haar vordering tot schadevergoeding had voor wat betreft de privé-gedeelten.

De les die uit dit arrest moet worden getrokken, is dan ook dat een VvE niet zonder meer de belangen van individuele leden kan behartigen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Deze week is bekend gemaakt dat deze week is bekend geworden dat de tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020.

02-10-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen…

14-07-2020 | Lees meer over Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE