Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. Ten onrechte. Resultaat: eigenaren betalen structureel te veel belasting over hun WOZ-waarde.

Stel: je bent eigenaar van een appartement. Dan moet je geld reserveren voor groot onderhoud van het pand. Dat gaat naar het zogenoemde VvE-potje. Gemeenten nemen ten onrechte het aandeel in de VvE-reserve mee in de waardebepaling van een woning, zo constateerde Previcus Vastgoed in de aflevering van Kassa vanavond. Het vastgoedbedrijf dat taxaties controleert werd vorig jaar in het gelijk gesteld door het Hooggerechtshof in Den Haag.

Het probleem is omvangrijk, want het gaat om praktisch alle gemeenten die dezelfde fout maken. ,,Tot nu toe heb ik nog geen gemeente meegemaakt waar het goed gaat’’, zei Michel Uyen, directeur van Previcus Vastgoed. ,,Het is voor gemeenten lastig om dit goed te doen. Ze krijgen van het kadaster verkoopcijfers aangeleverd op basis waarvan ze de WOZ-beschikking vaststellen. Eigenlijk zouden ze moeten gaan graven naar het VvE-aandeel in de koopsom en de WOZ-beschikking daarop corrigeren, maar dat kost tijd en moeite. Het gaat al jaren op deze manier.’’

De constructie met het VvE-potje is al jaren bekend, zei hij. ,,Dat is lang geleden zo bepaald en daar is niets mis mee. Alleen het bepalen van de WOZ-waarde moet wettelijk gezien zonder het VvE-reservebedrag. En dat gebeurt nu niet.”

Belasting
Voor het bepalen van de WOZ-waarde worden appartementen standaard vergeleken met drie recent verkochte woningen uit de buurt, alleen die verkoopprijs is altijd inclusief het potje van de VvE. Het gaat gemiddeld om 5000 tot 6000 euro overwaarde per appartement. ,,Al kan het ook 1000 of 14.000 zijn, die bedragen kunnen redelijk uit elkaar liggen’’, aldus Uyden.

De te hoge WOZ-beschikking betekent dat huiseigenaren structureel te veel belasting betalen, maar het tikt in heel veel meer belastingen door. ,,Dan praat je over de inkomstenbelasting en waterschapsheffing, maar er zijn nog meer belangen gekoppeld aan de WOZ-waarde.”

Huiseigenaren
Het zijn de eigenaren van appartementen die moeten opletten. Dat geldt ook voor eigenaren die geen bijdrage betalen aan de VvE. De WOZ-beschikking komt per slot van rekening tot stand door de vergelijking met referentieappartementen. Op dit moment zijn er 1,2 miljoen particuliere appartementseigenaren. En de kans is groot dat het misgaat, benadrukte Uyen.

Een te hoge WOZ-waarde kan ook voordelig zijn, lijkt het misschien. ,,Dat lees je weleens’’, zei Uyen. Maar de voordelen zijn eigenlijk beperkt, aldus de kenner. ,,Bij de verkoop van een woning letten kopers niet op de WOZ-waarde. De verkoopprijs van je huis wordt uiteindelijk bepaald door de markt en hoeveel vraag er is.’’

Advies
Eind februari ontvangen de meeste appartementseigenaren de jaarlijkse gemeentebelastingen inclusief WOZ-beschikking. Het advies voor huiseigenaren is om de WOZ-waarde goed te controleren. ,,Vraag een taxatieverslag op bij de gemeente. In dat verslag zie je wat er aan reserves is opgenomen. Dat kan lastig zijn voor mensen, dus schakel desnoods de hulp van een expert in.”

Als de WOZ-beschikking inclusief het VvE-reservebedrag is, dan kun je bezwaar maken. De gemeente moet daar officieel gehoor aan geven, maar kan het ook afwijzen. Op dit moment hebben honderden appartementseigenaren zich gemeld bij Previcus Vastgoed, omdat hun WOZ-waarde volgens hen te hoog is, of omdat de gemeente hun bezwaar onterecht heeft afgewezen.

Bron: AD 

Meer nieuws

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen…

14-07-2020 | Lees meer over Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s

Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Gemeenten rekenen een te hoge WOZ-waarde voor appartementen omdat zij de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve meenemen in de WOZ-bepaling. 

17-02-2020 | Lees meer over Te hoge belasting omdat gemeente VvE-reserve meerekent in WOZ-bepaling

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE