Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of de berging betreft een los appartementsrecht. In onze praktijk krijgen wij regelmatig vragen over de situatie waarbij een appartementseigenaar een berging van een andere appartementseigenaar in gebruik heeft. Die situatie bestaat in veel gevallen al heel erg lang. De eigenaar is zich veelal niet eens bewust dat hij de verkeerde berging in gebruik heeft.
Iets soortgelijks deed zich heel recent voor in een zaak bij de rechtbank Den Haag. Een eigenaar was sinds 2001 eigenaar van een appartementsrecht dat recht gaf op het gebruik van een woning en een berging in de kelderverdieping -1. De eigenaar had echter sinds de koop van zijn appartementsrecht uitsluitend gebruik gemaakt van een berging in de kelderverdieping -2. De VvE kwam er in 2014 achter dat de eigenaar een verkeerde berging in gebruik had. Die berging was niet van een andere appartementseigenaar, maar behoorde tot de gemeenschappelijke ruimten in de VvE. De eigenaar wenste de berging in de kelderverdieping -2 niet te ontruimen en aan de VvE ter beschikking te stellen. Zijn praktische bezwaar was dat de berging in de kelderverdieping -1 een stuk kleiner is dan de berging in de kelderverdieping -2.

Formeel-juridisch heeft de eigenaar zich beroepen op verjaring (omdat hij de berging inmiddels al 19 jaar onafgebroken in bezit heeft), rechtsverwerking (omdat hij vond dat hij er vanuit mocht gaan dat de VvE geen actie meer tegen hem zou ondernemen) en de redelijkheid en billijkheid (omdat de berging in de kelderverdieping -1 niet te vergelijken is met de berging die hij in gebruik heeft). Van verkrijgende verjaring, waarvan de verjaringstermijn 10 jaar is, is volgens de rechtbank geen sprake omdat de eigenaar niet te goede trouw is. Hij had aan de hand van de in de openbare registers ingeschreven splitsings- en leveringsakte kunnen zien dat hij de verkeerde berging in gebruik heeft. Van bevrijdende verjaring waarvoor goede trouw niet vereist is, is geen sprake omdat de daarvoor geldende termijn van 20 jaar nog niet is verstreken. De rechtbank is van oordeel dat ook de andere verweren niet slagen en heeft de eigenaar veroordeeld de berging in de kelderverdieping -2 te ontruimen en aan de VvE ter beschikking te stellen.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Deze week is bekend gemaakt dat deze week is bekend geworden dat de tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020.

02-10-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen…

14-07-2020 | Lees meer over Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s