Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd. De eerste en tweede fase zijn al ingevoerd. De derde fase wordt op 1 april a.s. ingevoerd. De tweede en derde fase zijn met name van belang voor het incasseren van vorderingen voor de VvE’s.

Voorheen was het mogelijk om op bijvoorbeeld beide inkomens van echtgenoten loonbeslag te leggen, om zo snel mogelijk voor de VvE de vordering te incasseren, uiteraard rekening houdend met de beslagvrije voet. Door de invoering van de nieuwe wetgeving is dit echter niet meer toegestaan en mag alleen nog maar op het hoogste inkomen loonbeslag gelegd worden. Eén inkomen wordt dus geheel vrij gelaten. Ook is het niet langer mogelijk om naast loonbeslag op de voorlopige teruggave beslag te leggen. De voorlopige teruggave wordt ook als inkomen gezien.

De nieuwe wetgeving is niet alleen maar nadelig. Meestal proberen wij om de vordering via loonbeslag te incasseren. Middels het zogenaamde SNGportaal, kan de beslagvrije voet worden opgevraagd. Zo wordt direct achterhaald of loonbeslag zinvol is. Voorheen werd deze informatie verkregen via de werkgevers. Dit leverde vaak vertragingen op, vanwege het niet reageren van werkgevers. Blijkt het inkomen toereikend, dan wordt direct loonbeslag gelegd. Een werkgever heeft dan vervolgens twee weken de tijd om te verklaren dat het loonbeslag doel heeft getroffen. Onder het oude recht was dit nog vier weken. Deze derden verklaring kan nu ook digitaal verstrekt worden.

Ook heeft het bankbeslag een wijziging ondergaan. Bij het bankbeslag moet nu eveneens rekening worden gehouden met de beslagvrije voet, voorheen kon op het gehele saldo beslag worden gelegd. Vanaf april wordt het mogelijk om via het kentekenregister van de RDW vast te stellen of iemand een motorvoertuig op naam heeft staan. Vervolgens kan dan administratief beslag worden gelegd op het motorvoertuig. Na deze beslagname kan het motorvoertuig niet meer snel worden overgeschreven op een andere naam. Een koper wordt zo beschermd tegen een verkoper die zijn auto wil verkopen met beslag erop. Voorheen moest een deurwaarder de auto eerst echt zien om er beslag op te kunnen leggen. Het leggen van beslag op een motorrijtuig wordt dus veel efficiënter en wellicht een betere mogelijkheid voor de VvE's om de geldvordering te incasseren.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

VvE (assistent) relatiebeheerder is waarschijnlijk niet direct het beroep waar je tijdens je middelbare schoolopleiding (MBO of HBO) aan gedacht hebt?

05-08-2021 | Lees meer over Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

25-06-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling…

23-06-2021 | Lees meer over Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een eigenaar de (voorschot-)bijdragen niet langer aan de VvE voldoet.

10-06-2021 | Lees meer over De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

31-05-2021 | Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE