De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het bestuur sluit de verzekeringsovereenkomst af ten name van de VvE en de gezamenlijke eigenaars.

De vergadering van eigenaars kan verder besluiten tegen welke voorwaarden de verzekering wordt afgesloten. De voorwaarden waar de vergadering over kan besluiten, zijn onder meer of het eigenarenbelang wordt meeverzekerd en (de hoogte van) het eigen risico. Een en ander heeft vervolgens uiteraard invloed op (de hoogte van) de premie die door de eigenaars moet worden betaald.

In de praktijk komt het geregeld voor dat een onderdeel behorend tot een privégedeelte van een appartementseigenaar schade veroorzaakt aan gemeenschappelijke gedeelten en zaken of aan eigendommen van een andere eigenaar. Denk aan waterschade door een losgeschoten afvoer van de wasmachine. Als een privé onderdeel schade veroorzaakt, zal de appartementseigenaar in beginsel aansprakelijk zijn voor de gevolgschade. Wanneer sprake is van schade aan de opstal, kan het zijn dat de schade door de opstalverzekeraar wordt vergoed minus een eventueel eigen risico. Ook indien de oorzaak van die schade een privé onderdeel van een appartementseigenaar is. Komt het eigen risico dan voor rekening van de VvE of voor rekening van de schadeveroorzakende eigenaar?

Als de schade is veroorzaakt door een privé onderdeel en de verzekeraar verleent dekking, is het eigen risico voor rekening van de betreffende aansprakelijke eigenaar. De schade was tenslotte reeds voor rekening en risico van die eigenaar, waardoor ook het eigen risico voor rekening van die eigenaar komt. In de praktijk ontstaat hier vaak verwarring over, omdat de opstalverzekering wordt afgesloten op naam van de VvE en de gezamenlijke eigenaars. Eigenaars gaan er dan vanuit dat een eigen risico voor rekening van de VvE moet komen. Dit is niet correct. Het eigen risico komt voor rekening van de eigenaar die aansprakelijk is voor de schade. Daarvoor is van belang te bepalen wat de oorzaak van de schade is. Betreft het een oorzaak die toe te rekenen is aan een privégedeelte, dan is in zijn algemeenheid de eigenaar aansprakelijk. Betreft het een oorzaak die toe te rekenen is aan een gemeenschappelijk gedeelte, dan is in zijn algemeenheid de VvE aansprakelijk.

Bron: Rijssenbeek Advocaten

Meer nieuws

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE

Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig

In de VvE-praktijk bestaat discussie over de vraag of leden in een vergadering van eigenaars ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen…

30-08-2017 | Lees meer over Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig