Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. Waar regelmatig vragen over het ontstaan, is of het plaatsen van cameratoezicht binnen een appartement wel mag op grond van de AVG.

Over het hanteren van cameratoezicht in een appartementencomplex heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie op 19 december 2019 uitspraak gedaan. In deze zaak ging het om een verzoek van een appartementseigenaar om het videobewakingssysteem van het gebouw uit te schakelen en de in de gemeenschappelijke ruimten geïnstalleerde camera’s te verwijderen omdat dit een schending van het recht op eerbiediging van het privéleven zou vormen.
Het Hof legt in dit arrest uit dat er op grond van de AVG voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan, wil de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig zijn. Er zijn zes (rechts)grondslagen opgenomen in de AVG op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verwerkt, namelijk:

1. Uitvoering overeenkomst
2. Wettelijke verplichting
3. Vitaal belang
4. Algemeen belang
5. Gerechtvaardigd belang
6. Toestemming

In deze zaak is het doel van de videobewaking, het beschermen van goederen, de gezondheid en het leven van de mede-eigenaren. In het gebouw was voordat de videobewaking werd geplaatst namelijk sprake van diefstal, inbraak en vandalisme. Het Hof constateert dat sprake is van een gerechtvaardigd belang.

Het Hof oordeelt daarnaast dat de AVG zich op zich niet verzet tegen nationale bepalingen die toestaan dat zonder toestemming van de betrokkenen een videobewakingssysteem wordt opgezet, zoals het systeem in deze zaak, dat is geïnstalleerd om de veiligheid en de bescherming van personen en goederen te waarborgen. De nationale rechter moet wel per geval beoordelen of inderdaad sprake is van een gerechtvaardigd belang of een van de andere (rechts)gronden.

Rijssenbeek Advocaten heeft speciaal voor VvE’s een cameraprotocol opgesteld. In dit cameraprotocol zijn onder meer regels opgenomen over het doel van het cameratoezicht, taken en verantwoordelijkheden, de digitale opslagruimte en beveiliging van de beelden, de bediening van het camerasysteem, verslaglegging en rapportage en inzage en uitgifte van opgenomen camerabeelden aan derden. Bij het cameraprotocol leveren wij een duidelijke en praktische handleiding over hoe om dient te worden gegaan met cameratoezicht binnen de VvE. Daarnaast zijn als bijlagen bij het cameraprotocol nog verschillende handige modellen gevoegd zoals een model akte van geheimhouding, een model inzageverklaring, een model logboek onderhoud en storingen en een model voor het bijhouden van incidenten. De kosten voor het cameraprotocol met handleiding bedragen slechts € 39,50 (excl. BTW) Mocht u een cameraprotocol willen bestellen dan kan dat via info@jwabeheer.nl 
 

Meer nieuws

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Deze week is bekend gemaakt dat deze week is bekend geworden dat de tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020.

02-10-2020 | Lees meer over Tijdelijke wet COVID-19 wordt verlengd tot 1 december 2020

Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Is de VvE bevoegd namens individuele eigenaren een gerechtelijke procedure te starten in verband met de vergoeding van schade, als die schade gelegen…

14-07-2020 | Lees meer over Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de VvE

Een appartement met een tuin

Bij een appartement op de begane grond kan een tuin behoren. In veel gevallen wil de eigenaar daar optimaal gebruik van maken door…

03-07-2020 | Lees meer over Een appartement met een tuin

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Ruiling van bergingen in een VvE

Een eigenaar van een woonappartement is vaak ook eigenaar van een berging in het appartementencomplex. Die berging wordt gerekend tot het woonappartement of…

20-04-2020 | Lees meer over Ruiling van bergingen in een VvE

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Verduurzaming VvE complexen

Op dinsdag 3 maart werd een door de gemeente Alphen a/d Rijn georganiseerde bijeenkomst gehouden voor VvE’s met het onderwerp “Verduurzaming VvE complexen".

04-03-2020 | Lees meer over Verduurzaming VvE complexen

Cameratoezicht binnen de VvE

Steeds meer VvE’s hebben behoefte aan cameratoezicht, omdat zij de gemeenschappelijke eigendommen willen beschermen en diefstal en inbraak tegen willen gaan. 

26-02-2020 | Lees meer over Cameratoezicht binnen de VvE

Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE's

De Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars is op 1 januari 2018 in werking getreden. Deze wet verplicht VvE’s om een minimale jaarlijkse…

19-02-2020 | Lees meer over Per 1 januari 2021 verplicht reservefonds voor alle VvE’s