Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet- en regelgeving als het gaat om brandveiligheid? De VvE is zélf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de brandveiligheid.

Het risico op brand is groter dan u wellicht denkt. Die risico’s wilt u zo veel mogelijk beperken. En als er toch brand uitbreekt, wilt u dat alle bewoners weten wat ze moeten doen.

“Voorkomen is beter dan genezen”, daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen hoe het met de brandveiligheid van uw gebouw is gesteld. Als specialist in brandveiligheid heeft het onafhankelijke Adviescentrum Brandveilig Wonen speciaal de Veiligheidsscan Brandveiligheid en het Verbeterplan Brandveiligheid voor VvE’s ontwikkeld.

Veiligheid voor de VvE

De huidig geldende wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) dient als uitgangspunt voor de brandveiligheidsinspecties.
Niet alleen bouwkundige- (zoals brandwerende deuren en afdichtingen van leidingen) en installatietechnische zaken (zoals alarmering en bestrijding van brand) worden beoordeeld.

Ook wordt er expliciet naar de ‘organisatie’ van de VvE gekeken, zoals de opbouw van de leeftijd van de bewoners, de aanwezigheid van een vluchtplan, opslag van goederen in de algemene ruimte, enzovoorts.

ACBW gaat met de brandveiligheidsinspecties verder dan de wet en regelgeving, maar legt géén sancties op. Wel geven zij het dringende advies om de aanbevelingen op te volgen!

Inzicht in de brandveiligheid

Hoe krijgt de VvE een duidelijk inzicht in de brandveiligheid van het gebouw?

Veiligheidsscan Brandveiligheid:

• snel en bondig inzicht over de huidige brandveiligheid
• op welke locatie(s) zijn er gebreken aangetroffen
• beperkte digitale rapportage met foto’s van de geconstateerde gebreken

Verbeterplan Brandveiligheid:

• indien de VvE op voorhand weet (of na aanleiding van de scan) dat er veel gebreken zijn, wordt geadviseerd om dit plan op te laten stellen
• inzicht aan welke wetsartikelen (Bouwbesluit 2012) en op detailniveau waaraan niet voldaan wordt
• op welke locatie(s) zijn de gebreken aangetroffen
• omschrijving van de verbetermaatregelen met hersteladvies.
• volledige digitale rapportage inclusief foto's

Investeren in brandveiligheid

De investering in de Veiligheidsscan bedraagt € 575,-- en het Verbeterplan € 1.675,-- exclusief 21% BTW, maar inclusief eenmalig gebouwbezoek en reiskosten.

Indien de VvE uit meerdere bouwdelen of een parkeergarage groter dan 1000 m2 bestaat dan wordt een op maat gemaakte prijsopgave gemaakt.

Extra ondersteuning

De specialisten van Adviescentrum Brandveilig Wonen kunnen extra ondersteuning bieden bij:

• dossieronderzoek omgevings- en bouwvergunning
• adviseren en coördineren van offerte uitvraag en het beoordelen van offertes
• optreden als intermediair voor de VvE tussen uitvoerende partijen en officiële instanties zoals de Veiligheidsregio of gemeente (bij bijvoorbeeld een aanschrijving)
• geven van voorlichting op ledenvergaderingen

Vragen zijn welkom via info@acbw.nl of telefoon: 030- 761 27 63

Meer informatie www.vvebrandveilig.nl 

Meer nieuws

Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

VvE (assistent) relatiebeheerder is waarschijnlijk niet direct het beroep waar je tijdens je middelbare schoolopleiding (MBO of HBO) aan gedacht hebt?

05-08-2021 | Lees meer over Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

25-06-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling…

23-06-2021 | Lees meer over Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een eigenaar de (voorschot-)bijdragen niet langer aan de VvE voldoet.

10-06-2021 | Lees meer over De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

31-05-2021 | Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE