Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen op het inzagerecht dat het toepasselijke modelreglement geeft (zie bijvoorbeeld art. 40 lid 6 MR 1973 en 41 lid 6 MR 1983/1992). Het Modelreglement 2006 geeft overigens alleen recht op inzage in de notulen. Uit rechtspraak blijkt echter dat het inzagerecht niet onbeperkt is, geen recht geeft op kopieën en dat inzage ook digitaal kan worden verleend.

Inzage vorderen bij de rechter?
Kan een eigenaar alsnog de gewenste inzage of kopieën krijgen, door een verzoek op grond van art. 843a Rv aan de rechter? Uit een uitspraak van 26 januari 2021 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar aanleiding van zo’n verzoek, blijkt dat dat verzoek niet snel wordt toegewezen.

Volgens het hof moet een eigenaar namelijk voldoende onderbouwen welk belang hij heeft bij het inzien van de administratie. Ook moet hij voldoende concreet aangeven van welke stukken hij inzage verlangt. Het hof oordeelt dat de eigenaar dat onvoldoende heeft gedaan en wijst zijn vordering af.
Maar ook indien de eigenaar zijn vordering wel voldoende zou hebben onderbouwd, kan de vordering worden afgewezen, namelijk indien daarvoor gewichtige redenen aan de kant van de VvE zijn.

Conclusie
Een eigenaar moet dus goed onderbouwen welk belang hij heeft bij inzage en welke stukken hij daartoe wil inzien of kopiëren. De VvE kan afgifte vervolgens weigeren wegens zwaarwichtige belangen. Een eigenaar zal met een verzoek om inzage dus niet snel succes hebben bij de rechter, als de VvE gewichtige redenen heeft voor de geheimhouding.
 

Meer nieuws

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE

De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

Met enige regelmaat krijgt men bij Rijssenbeek Advocaten de vraag wat de gevolgen zijn voor de VvE indien een eigenaar van een bedrijfsruimte…

11-01-2021 | Lees meer over De VvE en transformatie van bedrijfsruimten

VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

Het kan voorkomen dat de VvE de overeenkomst die zij met een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf heeft, wil opzeggen.

21-12-2020 | Lees meer over VvE niet tevreden met de schoonmaak? Zeg niet zomaar op!

De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Een VvE is verplicht een opstalverzekering af te sluiten. De vergadering van eigenaars besluit bij welke verzekeraar een opstalverzekering wordt afgesloten en het…

11-12-2020 | Lees meer over De VvE en het eigen risico van de opstalverzekering

Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021

De plannen voor wijziging van de tarieven voor overdrachtsbelasting per 2021 zijn inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en zullen waarschijnlijk ook de…

22-11-2020 | Lees meer over Wijzigingen overdrachtsbelasting per 2021.

Werkzaamheden niet goed uitgevoerd? Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Wanneer de VvE (onderhouds)werkzaamheden opdraagt die niet naar behoren worden uitgevoerd, dient de VvE de betreffende aannemer daarvan tijdig in kennis te stellen…

13-05-2020 | Lees meer over Werkzaamheden niet goed uitgevoerd?  Hoe voorkomt de VvE dat rechten verloren gaan?

Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Een recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland maakt wederom duidelijk dat de uitleg van de splitsingsstukken geen gemakkelijke opgave vormt.

31-03-2020 | Lees meer over Hoe moet een akte van splitsing worden uitgelegd?

Juridisch Abonnement voor uw VvE

Namens Rijssenbeek Advocaten brengen wij graag het volgende onder uw aandacht.

02-03-2018 | Lees meer over Juridisch Abonnement voor uw VvE

Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig

In de VvE-praktijk bestaat discussie over de vraag of leden in een vergadering van eigenaars ook via een elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen…

30-08-2017 | Lees meer over Digitaal uitgebrachte stemmen rechtsgeldig