Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen op het inzagerecht dat het toepasselijke modelreglement geeft (zie bijvoorbeeld art. 40 lid 6 MR 1973 en 41 lid 6 MR 1983/1992). Het Modelreglement 2006 geeft overigens alleen recht op inzage in de notulen. Uit rechtspraak blijkt echter dat het inzagerecht niet onbeperkt is, geen recht geeft op kopieën en dat inzage ook digitaal kan worden verleend.

Inzage vorderen bij de rechter?
Kan een eigenaar alsnog de gewenste inzage of kopieën krijgen, door een verzoek op grond van art. 843a Rv aan de rechter? Uit een uitspraak van 26 januari 2021 van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch naar aanleiding van zo’n verzoek, blijkt dat dat verzoek niet snel wordt toegewezen.

Volgens het hof moet een eigenaar namelijk voldoende onderbouwen welk belang hij heeft bij het inzien van de administratie. Ook moet hij voldoende concreet aangeven van welke stukken hij inzage verlangt. Het hof oordeelt dat de eigenaar dat onvoldoende heeft gedaan en wijst zijn vordering af.
Maar ook indien de eigenaar zijn vordering wel voldoende zou hebben onderbouwd, kan de vordering worden afgewezen, namelijk indien daarvoor gewichtige redenen aan de kant van de VvE zijn.

Conclusie
Een eigenaar moet dus goed onderbouwen welk belang hij heeft bij inzage en welke stukken hij daartoe wil inzien of kopiëren. De VvE kan afgifte vervolgens weigeren wegens zwaarwichtige belangen. Een eigenaar zal met een verzoek om inzage dus niet snel succes hebben bij de rechter, als de VvE gewichtige redenen heeft voor de geheimhouding.
 

Meer nieuws

Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

VvE (assistent) relatiebeheerder is waarschijnlijk niet direct het beroep waar je tijdens je middelbare schoolopleiding (MBO of HBO) aan gedacht hebt?

05-08-2021 | Lees meer over Het leukste beheerkantoor is op zoek naar uitbreiding van het team!

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en…

25-06-2021 | Lees meer over De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

In lijn met de rechtspraak van de Hoge Raad, stelde het hof in die zaak allereerst vast dat (enkel) het splitsingsreglement een regeling…

23-06-2021 | Lees meer over Nietigverklaring algeheel honden- en kattenverbod in huishoudelijk reglement VvE

De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat een eigenaar de (voorschot-)bijdragen niet langer aan de VvE voldoet.

10-06-2021 | Lees meer over De VvE en incasso: opschorten en/of verrekenen van (voorschot-)bijdragen

Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

Hoewel een bestuurder van een VvE wellicht liever niet nadenkt over bestuurdersaansprakelijkheid, kan een bestuurder er wel mee worden geconfronteerd.

31-05-2021 | Lees meer over Bestuurdersaansprakelijkheid bij een VvE

VvE en het auteursrecht van de architect

Bij het verbouwen van een appartement kan het architectonisch uiterlijk van het gebouw wijzigen. In de Modelreglementen is geregeld dat in dat geval…

27-04-2021 | Lees meer over VvE en het auteursrecht van de architect

VvE en incasso: de borgstelling

Het is vrij gebruikelijk dat de eigenaar van een appartement feitelijk niet in het appartement woonachtig is. Veel eigenaars kiezen er in de…

18-04-2021 | Lees meer over VvE en incasso: de borgstelling

Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet? En weet u wat u moet doen als er brand is?

U gaat ervanuit dat u in een veilig gebouw woont, maar weet u wel zeker of uw gebouw voldoet aan de laatste wet-…

13-04-2021 | Lees meer over Brand in uw appartementencomplex? Dat overkomt ú toch niet?  En weet u wat u moet doen als er brand

Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Om te voorkomen dat mensen met schulden onder het bestaansminimum terechtkomen, is een nieuwe wet opgesteld. Deze wet wordt in drie fases ingevoerd.…

01-04-2021 | Lees meer over Herziening beslag- en executierecht, gevolgen voor VvE’s

Belang bij inzage administratie VvE

Inzagerecht
Een eigenaar kan er belang bij hebben de administratie van de VvE in te zien. Meestal kan die eigenaar beroep doen…

10-02-2021 | Lees meer over Belang bij inzage administratie VvE