Dagelijks onderhoud

Onder deze dienstverlening verstaan wij enerzijds het beheren van de onderhoudscontracten met verschillende leveranciers zoals deze er bijvoorbeeld zijn voor liften, toegangsdeuren en systemen, pompen en andere installaties. Hierbij zit JWA Beheer echt op de stoel van de VvE als het gaat om bewaking van kwaliteit en prijs.

Anderzijds zorgt JWA Beheer voor het oplossen van storingen en klachten zoals deze er kunnen zijn op allerlei technische gebieden.Bij deze werkzaamheden denkt JWA Beheer altijd in het belang van het gebouw door snel en effectief de kwestie op te pakken. Daarnaast wordt getracht preventief zaken op te pakken om toekomstige klachten en storingen te voorkomen.

Ons kantoor is voor noodgevallen 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar via een noodnummer. U krijgt dan contact met een van onze eigen medewerkers in plaats van een call-center of externe hulpdienst.

Over ons Neem contact op